Aktualności



Wybory 2016 X


W związku ze zbliżającymi się wyborami Rektora i Dziekana Wydziału w dniu 20 stycznia o godz. 10:15 (podczas Seminarium doktorantów Ochrony i Kształtowania Środowiska) w sali Rady Wydziału bud. 33 odbędą się wybory elektora, który będzie reprezentował całą społeczność doktorancką naszego Wydziału i będzie brał udział w wyborze Dziekana oraz prodziekanów.


Więcej informacji na:
wybory2016.wbis.sggw.pl

V Warszawski Bal Doktorantów X


W imieniu Uczelni i Instytutów PAN zrzeszonych w Warszawskim Porozumieniu Doktorantów serdecznie zapraszamy do udziału w: V Warszawskim Balu Doktorantów, który odbędzie się 16 stycznia 2016 w Auli Kryształowej SGGW.


Więcej informacji na:
http://wpd-warszawa.wix.com

facebook

5 edycja ogólnopolskiego Konkursu StRuNa X


Zapraszamy do udziału w 5. edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa, którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych studentów i doktorantów z ostatniego roku oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji.

W 5. edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty *między 1 października 2014 roku a 30 września 2015 roku.

Konkurs StRuNa posiada 5 kategorii:

 • Projekt Roku 2015,
 • Koło Naukowe Roku 2015,
 • Wyprawa Roku 2015,
 • Konferencja Roku 2015,
 • Opiekun Roku 2015.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do konkursu na stronie: www.struna.edu.pl

Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich" X


WARSZAWSKIE POROZUMIENIE DOKTORANTÓW ORAZ KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji:


“X-lecie Samorządności Doktoranckiej"
Warszawa, Politechnika Warszawska, 20 listopada 2015 r.

oraz

Konferencji Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich
Warszawa-Falenty, 21-22 listopada 2015 r.


Więcej informacji oraz rejestracja: mfsd2015.pl

Konkurs na LOGO Rady Doktorantów SGGW - 2 edycja X


Rada Doktorantów SGGW ponownie ogłasza konkurs na nowe logo Rady Doktorantów. Konkurs potrwa do dnia 22 listopada 2015.

Więcej informacji w załączniku: REGULAMIN KONKURSU NA LOGO RADY DOKTORANTÓW SGGW

II Sympozjum Naukowo – Techniczne “Problemy geotechniczne posadowienia ...” X


II Sympozjum Naukowo – Techniczne “Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”, które odbędzie się 29 października br. w Warszawie na terenie Kampusu SGGW.

Organizatorami są Polski Komitet Geotechniki O/S oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Więcej informacji:

Zajęcia sportowe X


Rada Doktorantów SGGW pragnie poinformować, że od 12 października 2015 r. w godz. 20.30-21.30 doktoranci SGGW mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach sportowych.liczba miejsc jest ograniczona )

Zapisy prowadzone są za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: Zapisy

Miejsce zajęć: sale sportowe SGGW ( szatnia będzie dostępna ok. 20 minut przed zajęciami ).

Spotkania mogą odbywać się w trzech dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka.

W poniedziałki ( w miarę zainteresowania uczestników siatkówka/koszykówka) - sala 35, obiekty sportowe SGGW ( pierwsze zajęcia 12.10.2015)

We wtorki piłka nożna - sala 5, obiekty sportowe SGGW
( pierwsze zajęcia 13.10.2015)

Zapraszamy!

DZIEŃ DOKTORANTA X


Zapraszamy serdecznie Doktorantów SGGW
na

DZIEŃ DOKTORANTA

8 października 2015 (czwartek)
Bud. 8 sala 112. 14.00

Spotkanie z Prorektorem ds. Nauki - prof. dr hab. Janem Niemcem,
Przedstawicielami Biura Nauki SGGW oraz Radą Doktorantów.


Ponadto w godz. 15.15-17.30
zapraszamy na wykład
"Obraz jako wynik badań, czyli jak nie przekroczyć granice dobrych praktyk laboratoryjnych"
prelegent: dr Joanna Bierła
z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

rejestracja:http://goo.gl/forms/jA26hQcmwJ

Zaś wieczorem…
IMPREZA INTEGRACYJNA
Pizzeria DS LIMBA
godz. 20.00-2.00

Wysokość składki 10 PLN (jedno piwo gratis!)
(wpłaty u Przedstawicieli Rady Doktorantów)


Więcej informacji w załączniku:
Plakat dzień doktoranta

Konkurs na LOGO Rady Doktorantów SGGW X


Rada Doktorantów SGGW ogłasza konkurs na nowe logo Rady Doktorantów. Konkurs potrwa do dnia 18 X 2015.

Więcej informacji w załączniku: REGULAMIN KONKURSU NA LOGO RADY DOKTORANTÓW SGGW

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2015 X


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2015. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 23 września 2015 roku (godzina 20:00).

Więcej informacji na stronie: http://nowa.krd.edu.pl/

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015 X


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 23 września 2015 roku (godzina 20:00).

Więcej informacji na stronie: http://nowa.krd.edu.pl/

Mała Wielka Nauka 2015 X


II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa z cyklu Mała, Wielka Nauka. Przedsięwzięcie odbywa się z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Doktorantów i ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przez młodych przedstawicieli środowiska naukowego i podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki.

Intencją organizatorów jest umożliwienie przedstawienia w trakcie dwóch dni konferencji osiągnięć naukowych doktorantów. Wystąpienia młodych badaczy zostaną poprzedzone wykładami uznanych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie. Wystąpienia ustne zostaną przedstawione w trzech blokach tematycznych (chemia i technologia chemiczna, biotechnologia i nauki medyczne, nauki techniczne), dzięki czemu panele tematyczne skupią specjalistów z danego obszaru.

Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas sesji posterowych.

Przewidziane jest także wydanie artykułów pokonferencyjnych w formie płyty CD z nadanym numerem ISBN.

Opłata konferencyjna wynosi 150zł (cena zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne, 2 obiady oraz udział w atrakcji wieczoru). Na miejsce konferencji organizatorzy wybrali Fabrykę Inżynierów XXI wieku – nowoczesny obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Łódzkiej, mieszczący się w Łodzi, przy ulicy Stefanowskiego 1/15.

źródło: http://www.mala-wielka-nauka.pl


Więcej informacji na stronie: www.mala-wielka-nauka.pl/

Szkolenia dla naukowców z wykorzystania Web of Science X


13 i 20 sierpnia odbędą się bezpłatne szkolenia internetowe dla naukowców z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały cztery sesje tematyczne i będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Organizatorem szkoleń jest firma Thomson Reuters.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z:

 • Obliczaniem wskaźnika Impact Factor
 • Korzystania z platformy Web of Science
 • Tworzenia przypisów i bibliografii w artykule lub pracy dyplomowej

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://naukairozwoj.pl

II Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce X


II Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce:

Zakres konferencji obejmuje nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne oraz humanistyczne i społeczne.

Miejsca obrad:

 • Poznań (23 listopada 2015)
 • Wrocław (25 listopada 2015)
 • Lublin (27 listopada 2015)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.mlodzinaukowcy.com

KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI X


W dniu 12 września 2015 r. w Lublinie odbędzie się konferencja "KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp" organizowana przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz TRAICON S.C. Dziedzic & Moczulski.

Zakres konferencji obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze oraz humanistyczno-społeczne.

Więcej informacji na stronie: http://www.doktoranci.com.pl/pl/

Konferencja Naukowa Młodzi dla Techniki 2015 X


W dniach 5-6 listopada 2015 odbędzie się II Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2015 organizowana przez Płocką Filię Politechniki Warszawskiej.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej, geodezji i techologii geoinformacyjnej.

Więcej informacji na stronie: http://konferencje.pw.plock.pl/index.php/MDT/2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Olsztyn X


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Olsztyn 20.06.2015r. 'Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie i naukach o ziemi cz.2'

Uczestnik konferencji może opublikować dwa różne artykuły:

 1. w Monografii - 4 pkt
 2. w Czasopiśmie z Listy Ministerialnej:
  • 'Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw' - 7 pkt (Ubezpieczenia społeczne, zarządzanie, ekonomia i finanse, nauki techniczne, nauki prawne, nauki społeczne, nauki medyczne i praktyka zarządzania )
  • Edukacja Biologiczna i Środowiskowa - 5pkt

Konferencja skierowana jest do: studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu, doktorantów, kadry naukowej itp.

UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ DOWOLNY TEMAT Z ZAKRESU WSZYSTKICH NAUK!

W zakres konferencji wchodzi : Wystąpienie z referatem lub posterem, przerwy kawowe z przekąskami, wydanie certyfikatu uczestnictwa czynnego, konsultacje eksperckie w zakresie pisania rozprawy doktorskiej, szkolenie motywacyjne, publikacja artykułów.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://4intellect.com/akt/art/143

Jubileuszowa X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych X


Jubileuszowa X Krakowsa Konferencja Młodych Uczonych adresowana jest do doktorantów i młodych pracowników nauki. Spotkania konferencyjne odbędą się w dniach 24-26 września 2015 r. w pawilonach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Ośrodku Szkoleniowym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach.

Tematyka X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej logistyki w następujących obszarach specjalistycznych:

 • Innowacyjne Technologie
 • Nowoczesna Inżynieria
 • Nauki Ekonomiczne
 • Inżynieria Środowiska
 • Logistyka i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria w Medycynie
 • Nauki Społeczne i Humanistyczne

Więcej informacji na stronie: www.kkmu.agh.edu.pl/

"Doktoranckie Spotkania Czwartkowe" X


Rada Doktorantów SGGW w Warszawie oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów zapraszają na spotkanie z cyklu "Doktoranckie Spotkania Czwartkowe".

*Motto spotkania: Zaśpiewaj i zatańcz z doktorantami SGGW *

Data spotkania: 17.04.2015 (piątek)

Godzina: 19.00- do ostatniego uczestnika

Miejsce spotkania: Klub No.22 (ul. Bogumiła W. Jastrzębowskiego 22)

Dla 50 osób, które przyjdą jako pierwsze- darmowe piwo (po okazaniu legitymacji doktoranckiej)

W celach organizacyjnych zainteresowane osoby proszone są o dołączenie do wydarzenia na profilu facebook www.facebook.com/events/902038143151293/

"OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE" X


XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE”, odbędzie się w dniach 10 i 11 września 2015 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. Organizatorem Konferencji jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie we współpracy z Departamentem Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.ios.edu.pl/

"Energy Resources: Technology & Policy" X


1st międzynarodowa konferencja "Energy Resources: Technology & Policy" 10–14 czerwiec 2015 Elenite Holiday Village, Bulgaria

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.sciencebg.net

"Materials, Methods & Technologies" X


17th międzynarodowa konferencja "Materials, Methods & Technologies" 7–11 czerwca 2015 Elenite Holiday Village, Bulgaria

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.sciencebg.net

Seminarium "Mobilność doktorantów" X


W imieniu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych oraz Komisji ds Mobilności Doktorantów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Porozumienia Doktorantów zapraszam do udziału w Seminarium "Mobilność doktorantów", które odbędzie się w sobotę 28 marca 2015 r. (zaczynamy o godz. 10.00), w sali 134 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.

Seminarium to skierowane jest do doktorantów zainteresowanych tematyką mobilności. Udział w Seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji i zostanie potwierdzony przez Organizatorów mailowo - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.pdut.edu.pl

7 Konferencji Naukowej pn. „Woda–Środowisko-Obszary Wiejskie” X


W dniach 25-26 listopada 2015 roku w Falentach odbędzie się 7 Konferencja Naukowa pn. „Woda–Środowisko-Obszary Wiejskie” organizowana przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

Komunikat nr 1: komunikat.doc

Karta uczestnictwa: Karta.doc

II Konferencja Naukowo-Techniczna "SORBENTY MINERALNE" X


II Konferencji Naukowo-Technicznej „Sorbenty Mineralne - Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie”. Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 września 2015 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tematyka Konferencji:

 • Surowce do produkcji sorbentów mineralnych
 • Sorbenty mineralne w energetyce
 • Właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów
 • Modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów
 • Zastosowanie sorbentów mineralnych i węglowych do oczyszczania ścieków, wód i terenów zdegradowanych
 • Sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu
 • Sekwestracja CO2
 • Zagospodarowanie zużytych sorbentów
 • Zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów

Więcej informacji: link

XXIX Szkołę Naukową Metodologii Nauk Empirycznych X


XXIX Szkołę Naukową Metodologii Nauk Empirycznych Zakopane, 18 – 21 maja 2015.

Więcej informacji: link

Zagraniczne kursy dla doktorantów ... X


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Więcej informacji: link

I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych X


Organizatorzy V Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz I Toruńskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w dniach 20 – 22 marca 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem skierowanym do studentów (I i II st. Studiów) oraz doktorantów kierunków biologicznych, przyrodniczych, geograficznych, technicznych i geoinformacyjnych.

Celem konferencji jest promowanie innowacyjności i interdyscyplinarnego podejścia do badań poprzez wymianę myśli między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych.

Sesje tematyczne:

 • SESJA I – Mikrobiologia
 • SESJA II – Biologia medyczna, medycyna, nowotworzenie
 • SESJA III – Biologia komórki, genetyka, biologia molekularna, immunologia
 • SESJA IV – Biologia na poziomie organizmu, fizjologia, toksykologia
 • SESJA V – Aplikacyjne zastosowania nauki, nanotechnologie, komercjalizacja badań
 • SESJA VI – Ekologia, ochrona środowiska, leśnictwo
 • SESJA VII – Geografia społeczno–ekonomiczna
 • SESJA VIII – Geoinformacja
 • SESJA IX – Geografia fizyczna
 • SESJA X – Chemia

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy) oraz nadsyłania abstraktów (formatka abstraktu) upływa z dniem 31 stycznia br. Ilość miejsc jest ograniczona. Opłata konferencyjna wynosi 90 zł. Obejmuje ona udział w 3 dniach konferencji, przerwy kawowe, obiady, udział w spotkaniu integracyjnym oraz innym imprezach towarzyszących.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie internetowej: www.sympozjum.umk.pl

IV Warszawski Bal Doktorantów X


W imieniu Rady Doktorantów SGGW, Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Warszawskim Balu Doktorantów

Bal odbędzie się w sobotę 31 stycznia 2015 r. w Auli Kryształowej zkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oficjalne rozpoczęcie o godz. 20.00

Koszt udziału: 100 zł./os.
Uwaga! Warunkiem udziału w Balu jest uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego (zakładka "Bilety" na stronie Balu) oraz dokonanie wpłaty w terminie do 9 stycznia 2015 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w Balu decyduje dodatkowo kolejność dokonanych wpłat.

Więcej informacji na stronie: http://baldoktorantow.waw.pl/

Rejestracja: Formularz rejestracyjny

2'nd International Conference RENEWABLE ENERGY SOURCES X


W dniach 25 - 27 czerwca 2015 w Krynicy odbędzie się ' 2 Międzynarodowa Konferencja pt.: „Odnawialne źródła energii technika, technologia, innowacje”,

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE takich jak:

 • Energia solarna
 • Energia geotermalna
 • Pompy ciepła i systemy CHP
 • Energia wiatru
 • Biomasa i paliwa biomasowe
 • Ogniwa paliwowe
 • Gospodarka odpadami i ciepłem
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów OZE
 • Zaawansowane technologie magazynowania energii
 • Polityka i ekonomia odnawialnych źródeł energii

Więcej informacji na stronie: www.renewenergy.pl/

Wykłady - profesor Patrick Meire X


W dniach 8 - 10 grudnia 2014 odbędą się zajęcia z Prof. Meire z przedmiotu "Ecosystem based adaptation to floods and droughts in the Anthropocene era".

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału.

Planowane zajęcia:

 • 8.12.2014 poniedziałek godz. 15.00-17.00 sala 42 b.33
 • 9.12.2014 wtorek godz. 13.00-16.00 sala 42 b.33
 • 10.12.2014 środa godz. 13.30-16.00 sala 42 b.33

IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów X


W dniach 21-22 marca 2015 r. w Krakowei odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów pt.: „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie” która organizowana jest przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Rejestracja na IV Międzynarodową Konferencję Doktorantów została otwarta i potrwa do 18 stycznia 2015 r.

Konferencja zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z rolnictwem, leśnictwem, ochroną i kształtowaniem środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.mkd.org.pl

Rejestracja: link

Komunikat 1: IVMKD_I Komunikat.pdf

Komunikat 2: IVMKD_II-Komunikat.pdf

Wzór artykułu: NAZWISKO_IMIE_artykul.rtf

Wymogi redakcyjne: IVMKD_Artykul.pdf

Podział na sekcje tematyczne: IVMKD_Sekcje.pdf

Druk 35% taniej dla doktorantów X


Dzięki porozumieniu zawartemu między Samorządem Doktorantów SGGW a Drukarnią Cyfrową Polimax możliwe jest uzyskanie przez doktorantów 35% rabatu na wszystkie usługi drukarni.

Punkty:

 • Plakaty, postery - Akademik Feniks
 • Prace doktorskie, autoreferaty - Akademik Limba
 • drukarnia wykonuje także: Ulotki, broszury, wizytówki, publikacje książkowe oraz czasopisma

Usługa z rabatem 35% dotyczy zakupów indywidualnych (paragon). W przypadku zakupu na fakturę rabat wynosi 15% od cennika.

Osoby zamawiające za pomocą formularza proszone są aby formularz był wypełniony i opieczętowany przez osobę uprawnioną: Dziekana, Kierownika Katedry, Kierownika Zakładu lub Kierownika Studiów.

Formularz zamówienia On-line: Fromularz

Strona internetowa: Wejdź na stronę

Inkubator Innowacyjności - szkolenia X


W związku z realizacją w SGGW projektu pn. "Inkubator Innowacyjności", możliwy jest udział w serii czterech bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń poświęconych zagadnieniom komercjalizacji badań naukowych, pt. "Skuteczne narzędzia w komercjalizacji wyników badań w obszarze life science" prowadzonych przez dr Łukasza Kutrzebę, Dyrektora Instytutu Jakości JCI, przy Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Szkolenia odbędą się w SGGW, bud. 23 (Wydział Nauk o Zwierzętach), sala 1069, w terminie: 17-20.11.2014, godz. 8:45-12:15. Po szkoleniach osoby zainteresowane zapraszamy na indywidualne również bezpłatne konsultacje w godz. 12.15-15.30. Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego naszej Uczelni - liczba miejsc ograniczona.

Wszystkie zainteresowane osoby powinny wysłać zgłoszenie na adres: inkubator_innowacyjnosci@sggw.pl do dnia 16.11.2014, podając wybrany/e temat/y szkolenia. Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych lub wszystkich blokach tematycznych. Certyfikaty będą wystawiane za osobne bloki tematyczne. Poniżej prezentujemy program szkoleń.

Więcej szczegółów: Strona projektu

Program szkoleń: Pobierz

XV Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa - Szczyrk 2015 X


W dniach 7-8 maja 2015 roku w Szczyrku odbędzie się XV Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa.

Celem konferencji jest:

 • prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
 • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz - co nie jest bez znaczenia - wzajemne poznanie się,
 • dyskusja z udziałem Profesorów - być może przyszłych Recenzentów dysertacji.

Oficjalnymi językami konferencji są: polski i angielski.

Więcej szczegółów: Komunikat nr 1

Link do rejestracji: Rejestracja

Strona konferencji: www.doktoranci.rb.polsl.pl

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich X


Ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Treść rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie w sprawie warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim X


Ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Treść rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Konferencja Geoinżynieria w budownictwie 2014 X


W dniach 5-6 listopada 2014 w Krakowie, w Hotelu Sympozjum odbędzie się Konferencja Geoinżynieria w budownictwie 2014.

Tematyka tegorocznego spotkania związana jest z zagadnieniami:

 • nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie geoinżynierii,
 • wzmacniania gruntu,
 • głębokiego fundamentowania,
 • uszczelniania podziemnych obiektów inżynierskich,
 • utrzymania, modernizacji oraz zabezpieczania skarp i osuwisk,
 • utrzymania i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej.

Dodatkowym punktem programu będą dwa panele dyskusyjne:

 1. dotyczący głębokich wykopów,
 2. poświęcony zagadnieniom prawnym związanym z branżą.

Więcej informacji na stronie konferencji: Strona konferencji

Bezpłatne badania lekarskie X


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku zwiększył limit bezpłatnych badań z zakresu medycyny pracy o 200 osób. Wszystkie osoby zainteresowane bezpłatnymi badaniami z zakresu medycyny pracy zapraszamy do NZOZ SGGW. Badania dotyczą kandydatów na studia I-go i II-go stopnia, badań okresowych studentów oraz doktorantów. Badania będą przeprowadzane do końca listopada ewentualnie do wyczerpania limitu. Do przychodni należy zgłosić się ze skierowaniem na badania w celu umówienia wizyty.

Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich" X


Warszawskie porozumienie doktorantów z krajową reprezentacją doktorantów serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, które odbędzie się w dniach: 14-16 listopada 2014


Ramowy Program Konferencji z cyklu „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”:

Piątek, 14.11.2014

 • Uroczyste otwarcie Konferencji (ok. godz. 17.00)
 • Wykłady zaproszonych Gości:
  • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś; funkcjonowanie doktorantów w kontekście uczelni oraz postrzeganie doktorantów przez środowisko rektorskie
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski; doktorat w obecnej formie, jakość studiów doktoranckich w Europie
  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki; aktualne zmiany w szkolnictwie wyższym oraz perspektywy deregulacji szkolnictwa wyższego i strategia na kolejne lata
 • + panel dyskusyjny

Sobota, 15.11.2014

 • Panele tematyczne, wystąpienia zaproszonych Ekspertów:
  • ETYKA - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek + Przedstawiciel Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy
  • KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ i TRANSFER TECHNOLOGII - Przedstawiciel Fundacji Polska Innowacyjna: Paweł Maślak
  • MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW (ERASMUS +) - Przedstawiciel EURAXESS
  • NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (M.IN. UWŁASZCZENIE NAUKOWCÓW) – Kinga Kurowska + Marcin Dokowicz
  • POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW – Jacek Pakuła
  • POPULARYZACJA NAUKI PRZEZ DOKTORANTÓW – Przedstawiciel MNiSW (program Popularyzator) + Doktorantka PA: mgr Agnieszka Kubica

Niedziela, 16.11.2014

 • dyskusja nad projektem „Zbioru zasad etycznych dla doktoranta"
 • Uroczyste zakończenie Konferencji


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki