Kierownik studiówprof. dr hab. Janusz Kubrak

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Dziedzina:
Nauki rolnicze
Dyscyplina:
Ochrona i kształtowanie środowiska
Specjalność:
Ochrona i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych

Kontakt

budynek/pokój:
33/109
telefon/fax:
22 59 35 275 / 22 59 35 015
mail:
janusz_kubrak@sggw.pl

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Dziedzina:
Nauki techniczne
Dyscyplina:
Budownictwo
Specjalność:
Geotechnika, materiały i konstrukcje budowlane

Kontakt

budynek/pokój:
33/30
telefon/fax:
22 59 35 225
mail:
Kazimierz_Garbulewski@sggw.pl


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki