PlikiDokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Wnioski o stypendium:

Rozporządzenia, uchwały i ustawy:

Ubezpieczenia:

Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego:

  • podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego zaadresowane do Dziekana Wydziału, zawierające również propozycje w sprawie osoby promotora oraz propozycje egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magistra lub magistra inżyniera,
  • życiorys naukowy,
  • temat oraz plan rozprawy doktorskiej,
  • opinia opiekuna naukowego


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki