Program studiów - nauki techniczneProgram Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW prowadzonych od 1.10.2013 do 30.09.2017

Dziedzina: NAUKI TECHNICZNE, Dyscyplina: BUDOWNICTWO, Specjalność: Geotechnika, materiały i konstrukcje budowlane

Nazwa przedmiotu Wykłady godz. (ECTS) Forma zaliczenia Rok I Rok II Rok III Rok IV
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8
Przedmioty obowiązkowe: 30 ECTS
1. Statystyka matematyczna 30 (3 ECTS) Zaliczenie 30
2. Mechanika ośrodków ciągłych i rozdrobnionych 60 (6 ECTS) Zaliczenie 30 30
3. Przedmiot specjalistyczny z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej 60 (6 ECTS) Zaliczenie 30 30
4. Pedagogika 30 (3 ECTS) Zaliczenie 30
5. Seminaria 180 (12 ECTS) Zaliczenie 30 30 30 30 30 30 30
Zajęcia fakultatywne (2 przedmioty do wyboru): 20 ECTS
6. Metody numeryczne 60 (10 ECTS) Zaliczenie 60 60
7. Wybrane działy budownictwa 60 (10 ECTS) Zaliczenie
8. Wybrane działy matematyki 60 (10 ECTS) Zaliczenie
9. Wybrane działy geotechniki 60 (10 ECTS) Zaliczenie
10. Programy obliczeniowe w budownictwie 60 (10 ECTS) Zaliczenie
11. Przedmioty prowadzone w innych jednostkach 60 (10 ECTS) Zaliczenie
Praktyki zawodowe w kraju i za granicą: 10 ECTS
12. Praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne) 330 (10 ECTS) Zaliczenie 30 30 45 45 45 45 45
Razem w semestrze 90 90 105 165 165 75 75
RAZEM: 60 ECTS


Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki