I Seminarium DoktorantówW dniach 13-14 października 2010 w Centrum Wodnym SGGW odbyło się Seminarium organizowane przez doktorantów Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk p.t. “GOSPODAROWANIE WODĄ W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW NIEZURBANIZOWANYCH”


X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010

X

I Seminarium Doktorantów 2010Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki