II Seminarium Doktorantów„Gospodarowanie wodą w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych”, to tematyka II Seminarium Doktorantów, które zorganizowano w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Centrum Wodnym SGGW. W seminarium współorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk uczestniczą między innymi doktoranci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Polskiej Akademii Nauk. Podczas dwudniowego seminarium (13 i 14.2010 r.) zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt referatów z zakresu gospodarki wodnej w środowisku naturalnym. Prof. dr hab. Kazimierz Banasik zaprezentował naszą uczelnię uczestnikom seminarium. W seminarium ze strony SGGW uczestniczą miedzy innymi Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. Jerzy Jeznach oraz pracownicy naukowi wydziału.


X

II Seminarium Doktorantów 2011

X

II Seminarium Doktorantów 2011

X

II Seminarium Doktorantów 2011Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki