III Seminarium DoktorantówW dniach 10-11 października br. w Centrum Wodnym SGGW odbyło się III Seminarium Doktorantów: “Gospodarowanie wodą w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych”. Zaproszonych gości powitał prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak – Kierownik studium doktoranckiego WBIŚ. Następnie głos zabrał Dziekan WBIŚ- prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jan Niemiec, przedstawiciele Instytutu Geofizyki PAN- dr hab. Włodzimierz Bielski, prof. PAN oraz dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN oraz przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego – dr Paweł Błaszczyk. W obradach konferencyjnych uczestniczyło w sumie 80 osób, wygłoszono 28 referatów oraz zaprezentowano 12 plakatów m.in. z zakresu hydrologii, geoinżynierii, budownictwa oraz kształtowania i ochrony środowiska. Wystąpienia zostały zakończone dyskusją na temat stanu ochrony wód oraz związanych z tym potrzeb opracowywania nowych technologii stosowanych w ochronie środowiska.


X

III Seminarium Doktorantów 2012

X

III Seminarium Doktorantów 2012

X

III Seminarium Doktorantów 2012

X

III Seminarium Doktorantów 2012Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki