IV Seminarium DoktorantówW dniach 9 - 10 października 2013 r. w Centrum Wodnym SGGW odbyło się IV Seminarium organizowane przez doktorantów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

W stosunku do poprzednich edycji, w tym roku nastąpiło rozszerzenie tematyki seminarium o nauki techniczne, a jego tytuł został zmieniony na „Gospodarowanie wodą i budownictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych"Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki