V Seminarium DoktorantówW dniach 8 - 9 października 2014 r. w Centrum Wodnym SGGW odbyło się V Seminarium Doktorantów „Gospodarowanie wodą i budownictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju obszarów niezurbanizowanych" organizowane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Podczas seminarium wygłoszono łącznie 38 referatów w tym 3 referaty sponsorów (ARCADIS Sp. z o.o., Uponor Infra Sp. z o.o. oraz AWAS) oraz przedstawiono 5 posterów.


Seminarium było podzielone na 5 sesji:

  • Sesja I: Ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych w zlewniach rolniczych
  • Sesja II: Doskonalenie metod opisu obiegu wody, materii i energii wykorzystywanych w inżynierii wodnej, ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geofizyce
  • Sesja III: Urządzenia i konstrukcje w budownictwie, inżynierii wodnej, ochronie i kształtowaniu środowiska
  • Sesja IV: Geotechnika, materiały i konstrukcje budowlane
  • Sesja Posterowa
X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014

X

V Seminarium Doktorantów 2014Informacje o studiach

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.sggw.pl

www.wiks.sggw.pl

© Łukasz Zawadzki